Na našich stránkach používame cookies.  Bližšie informácie nájdete v podstránke GDPR.

Spoločnosť LUTRANS - METAL, spol. s r.o.  vznikla v roku 1994 s hlavným zameraním na veľkoobchod s hutným materiálom, sprostredkovanie predaja hutného materiálu,  prevádzkovanie cestnej nákladnej dopravy a výrobu kovových výrobkov. Na začiatku rozbehu obchodných aktivít našej spoločnosti bola hlavne spolupráca s výrobcami hutného materiálu v ČR so zameraním na dodávky špeciálneho materiálu – ložiskovej ocele v rôznom prevedení.

Spoločnosť neustále pokračovala v spolupráci s novými výrobcami hutného materiálu v zahraničí, zamerala sa na sprostredkovanie predaja hutného materiálu z Ruska a Ukrajiny, so zabezpečením kompletného servisu pre zákazníkov hlavne na Slovensku a v Českej republike. Významným úspechom bolo s pričinením spoločnosti LUTRANS - METAL presadenie sa ruských a ukrajinských dodávateľov špeciálneho hutného materiálu na slovenskom trhu a následne aj na trhu strednej Európy. Z dôvodu  strategických záujmov zahraničných dodávateľov (ruských a ukrajinských spoločností) bol obchod realizovaný na báze zabezpečenia dodávok s už spomínaným servisom spoločnosťou LUTRANS - METAL.

V súčasnosti môžeme povedať, že profil spoločnosti LUTRANS-METAL sa nezmenil  a pretrváva orientácia na dodávky špeciálneho materiálu pre významných odberateľov v oblasti strojárenskej výroby.  Sprostredkovane cez významné kováčne na Slovensku náš materiál pravidelne spracúvajú také spoločnosti ako je INA Kysuce, KLF-ZVL Kinex, podniky skupín SKF, VW, SACHS, Európske železničné spoločnosti a ďalšie, hlavne kompletizujúce závody z Nemecka, Talianska a Poľska.  

Vytlačiť